Str. Dr. Louis Pasteur, Nr. 56, Mezanin, Sector 5, București Luni-Vineri 8:00-21:00 0741 515 553
0

Politica de confidențialitate

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Completarea datelor personale pe site-ul wehealmedical.ro  reprezintă acordul tău pentru prelucrarea acestor date de către WeHeal Medical SRL din Popești-Leordeni, Str. Zăbava-Cluceru, Nr.9, Bl.E2, Sc.1, Parter, Ap.1, Camera 1, Județul Ilfov, care poate să prelucreze date cu caracter personal în condițiile legii.

Centrul WeHeal Medical va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informatiilor solicitate, în cadrul legal, de către autoritățile legale competente.

Ce date colectam în cadrul WeHeal Medical ?

 1. Date de identificare generale - nume și prenume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, telefon mobil/fix, scrisul olograf, semnătura, vârsta, sexul, locul de muncă, imagine video.
 2. Date sensibile - date privind sănătatea;

alergii, utilizarea unui tratament medicamentos la momentul consultației sau în timpul tratamentului efectuat în cabinetul nostru, istoricul bolii, simptomatologie, diagnostic, tratament propus, medicație, alte recomandări.

În ce scop prelucrăm datele?

 • În cazul programării consultației dumneavoastră, oferirii consultației medicale de către medicul specialist sau fiziokinetoterapeut din cadrul societății și după caz, a urmării unui plan de tratament conform indicațiilor oferite de către personalul medical, precum și evitarea suspectării unei culpe medicale.
 • În cazul incheierii abonamentelor, a voucherelor cadou sau de servicii suplimentare WeHeal Medical procedeaza la colectarea, prelucrarea si stocarea urmatoarelor date personale: nume, prenume, codul numeric personal sau date despre actul de identitate, adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail date despre membrii familiei (care utilizeaza facilitatile centrului).
 • În ceea ce privește datele dumneavoastră (foto/video) acestea vor fi prelucrate și în scopul asigurării pazei și siguranței bunurilor si persoanelor pe baza camerelor de supraveghere CCTV semnalizate corespunzător.

În ce temei prelucrăm datele?

Din momentul în care vă oferiți consimțământul, aceste date sunt prelucrate în temeiul art. 6  alin. (1) lit. a) din Regulamentul RGPD “persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe  scopuri specifice” .

În cazul prelucrării datelor privind sănătatea, temeiul prelucrării este art. 9 alin (2) lit. h) din Regulamentul RGPD prelucrarea este necesară în scopuri legate de “(…) stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical

De asemenea, în cadrul clinicii se efectuează fotografierea și filmarea dumneavoastră în temeiul unor obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul RGPD: (i) pentru scopuri exclusiv medicale, pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului și pentru evitarea suspectării unei culpe medicale conform Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; (ii) pentru paza și siguranța bunurilor si persoanelor conform Legii nr. 333/2003.

Datele audio – video sunt colectate, prelucrate si stocate, timp de 30 de zile, pentru siguranta dumneavoastra [GDPR, Art. 6, al. (1), lit. d) si f)]. Este posibil ca in situatii speciale sa prelungim durata de stocare a capturilor audio – video pana la solutionarea unor diferende legale care necesita prezenta acestor probe. Nu puteti solicita stergea acestor capturi dar in anumite cazuri puteti solicita restrictionarea lor. La aceste date au acces salariatii nostri autorizati, furnizori externi de servicii de paza, furnizori de servicii de administrare a centrului si de servicii IT si arhivare. In anumite situatii putem dezvalui aceste date si furnizorilor de servicii juridice.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră și transferul în străinătate

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către: angajați, personal medical, contabilitate (doar în cazul facturilor), departament IT și Google LLC (în aceste două cazuri sunt dezvăluite doar datele softul de programare online - nume, prenume și telefon), avocați, autorități din domeniul medical.

Cu excepția numelui și a numărului de telefon înregistrate în programatorul online al consultațiilor Medsoft, nu transferăm date cu caracter personal în afara Spațiului Econimic European.

Durata prelucrării datelor dumneavoastră

Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal strict pe perioada necesară atingerii scopurilor indicate, adică:

- 30 de zile pentru filmările realizate de către camerele CCTV;

- 5 ani de la momentul finalizării procedurilor medicale;

- 5 ani de la momentul încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite eventuale facturi unde sunt specificate numele, prenumele și adresa dumneavoastră.

Crearea de profiluri

Precizăm faptul ca WeHeal Medical nu creează profiluri pe baza fișelor pacienților, legate de evaluări a anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferițe la muncă, situația economică și altele.

În scopurile menționate mai sus, datele utilizatorului (persoana vizată) vor fi stocate în baza de date a WeHeal Medical. Această prelucrare se bazeaza pe Art. 6, al. (1), lit a) GDPR.

Drepturile Utilizatorului

In calitate de persoană vizată, utilizatorul poate contacta Cabinetul la adresa de e-mail, contact@wehealmedical.ro pentru accesul la informațiile privind datele personale, in orice moment, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus, în vederea exercitării drepturilor sale, în conformitate cu GDPR. Solicitarea trebuie să conțină datele dumneavoastră de identificare și datele de contact. În cazul unor situații speciale, avem dreptul de a va solicita informații suplimentare. Conform legii, trebuie sa vă trimitem răspunsul în 30 de zile, în situații normale, și în maxim 90 de zile în cazul unor solicitări care implică un volum mare de informații culese.  Drepturile dumneavoastra sunt urmatoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR).
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă Utilizatorul apreciază în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de Operator cu încalcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Dincolo de toate aceste prevederi legale obligatorii, vrem să vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura un climat de confort, siguranță și relaxare în cabinetul noastru. Puteți să ne adresați orice întrebare sau sugestie, suntem bucuroși să vă stăm la dispoziție.

×
Te rugăm să alegi data primei consultații pentru a verifica disponibilitatea cabinetului.

Ulterior alegerii datei, vei putea să alegi ora disponibilă pentru programare*.